Planul de Acţiuni UE-MOLDOVA propus pentru adoptare

1. Introducere

Extinderea Uniunii Europene de la 1 mai 2004 a determinat o schimbare istorică pentru Uniune īn termeni politici, geografici şi economici, consolidīnd īn continuare interdependenţa politică şi economică dintre UE şi Moldova. Extinderea oferă UE şi Moldovei oportunitatea de a dezvolta o relaţie de continuă apropiere mergīnd dincolo de cooperare, de a implica īntr-o măsură semnificativă integrarea economică şi de a aprofunda cooperarea politică. Uniunea Europeană şi Moldova sunt determinate să utilizeze această ocazie pentru a-şi consolida relaţiile şi a promova stabilitatea, securitatea şi bunăstarea. Abordarea este fundamentată de parteneriat, proprietate comună şi diferenţiere. Ea va contribui la dezvoltarea īn continuare a parteneriatului nostru strategic.

Politica Europeană de Vecinătate a Uniunii Europene stabileşte obiective ambiţioase bazate pe angajamente pentru valorile comune şi implementarea efectivă a reformelor politice, economice şi instituţionale.

Moldova este invitată să stabilească cu UE relaţii politice, de securitate, economice şi culturale mai intense, să intensifice cooperarea transfrontalieră şi să īmpărtăşească responsabilitatea pentru prevenirea şi soluţionarea conflictelor. Unul dintre obiectivele cheie ale acestui Plan de Acţiuni va fi susţinerea īn continuare a unei soluţionări viabile a conflictului Transnistrean.

Nivelul de ambiţie a relaţiei va depinde de gradul de angajament al Moldovei pentru valorile comune, precum şi capacitatea sa de a implementa priorităţile convenite īn comun. Ritmul progresului relaţiei va recunoaşte pe deplin eforturile Moldovei şi realizările concrete īn īndeplinirea acestor angajamente.

Acest Plan de Acţiuni este primul pas īn acest proces. Planul de Acţiuni UE Moldova este un document politic care stabileşte obiectivele strategice ale cooperării dintre Moldova şi UE. Cadrul temporar de implementare a Planului de Acţiuni este de 3 ani. Implementarea sa va contribui la īndeplinirea prevederilor Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC) şi va īncuraja şi susţine obiectivul Moldovei vizīnd integrarea de mai departe īn structurile economice şi sociale europene. Implementarea Planul de Acţiuni va avansa semnificativ ajustarea legislaţiei, normelor şi standardelor Moldovei la cele ale Uniunii Europene. Īn acest context, Planul de Acţiuni va construi o bază solidă pentru integrarea economică bazată pe adoptarea şi implementarea regulilor şi reglementărilor economice şi comerciale avīnd potenţialul să sporească comerţul, investiţiile şi creşterea. Mai mult ca atīt el va ajuta la elaborarea şi implementarea politicilor şi măsurilor vizīnd promovarea creşterii economice şi coeziunii sociale, reducerea sărăciei şi protejarea mediului, contribuind astfel la obiectivul pe termen lung al dezvoltării durabile.

Moldova şi UE vor coopera strīns īn vederea implementării Planului de Acţiuni.

Uniunea Europeană recunoaşte aspiraţiile europene ale Moldovei şi „Concepţia de integrare a Moldovei īn UE". Pentru viitorul apropiat APC rămīne a fi baza valabilă pentru cooperarea dintre UE şi Moldova.

Noi perspective de parteneriat

Politica Europeană de Vecinătate deschide noi perspective de parteneriat:

· Perspectiva avansării dincolo de cooperare spre un grad semnificativ de integrare, inclusiv prin accesul pe piaţa internă a UE şi posibilitatea de a participa progresiv la aspecte cheie ale politicilor şi programelor UE;

· Ridicarea nivelului oportunităţilor şi intensităţii cooperării politice, prin intermediul dezvoltării īn continuare a mecanismelor pentru dialogul politic;

· Continuarea angajamentului puternic al UE de a susţine soluţionarea conflictului transnistrean, utilizīnd instrumentele aflate la dispoziţia UE şi īn strīnsă consultare cu OSCE. UE este gată să examineze căile de a-şi consolida mai departe angajamentul;

· Oportunitatea pentru convergenţa legislaţiei economice, deschiderea reciprocă a economiilor şi reducerea continuă a barierelor din calea comerţului, ceea ce va stimula investiţiile şi creşterea economică;

· Sprijin financiar sporit: asistenţa financiară a UE pentru Moldova va fi disponibilă pentru a susţine acţiunile identificate īn prezentul document. Īn acest scop Comisia propune un nou Instrument European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) care de asemenea va include aspectele foarte importante ale cooperării transfrontaliere şi trans-naţionale dintre Moldova şi (viitoarele) statele membre;

· Posibilităţi pentru deschiderea treptată sau participarea consolidată īn anumite programe Comunitare, promovīnd legăturile culturale, educaţionale, de mediu, tehnice şi ştiinţifice;

· Susţinere, inclusiv asistenţă tehnică şi twinning-ului pentru a īndeplini standardele şi normele UE, precum şi acordarea sfaturilor şi sprijinului direcţionat pentru ajustarea legislativă prin intermediul unui mecanism precum este Asistenţa Tehnică şi Schimb de Informaţii (TAIEX);

· Aprofundarea comerţului şi relaţiilor economice;

· Stabilirea unui dialog constructiv privind cooperarea īn domeniul vizelor īntre UE şi Moldova, inclusiv schimbul de păreri privind posibilităţile oferirii unor facilităţi īn acordarea vizelor īn conformitate cu acquis-ul;

· Deschiderea cīt de repede posibil a unei Delegaţii a Comisiei Europene īn Moldova.

Īn lumina īndeplinirii obiectivelor acestui Plan de Acţiuni şi a evoluţiei generale a relaţiilor UE-Moldova se va examina posibilitatea unei noi relaţii contractuale. Republica Moldova şi Comisia au propus cīteva sugestii īn această privinţă. Utilitatea oricăror aranjamente contractuale va fi considerată la timpul potrivit.

 

Priorităţi pentru Acţiune

Planul de Acţiuni stabileşte un set cuprinzător de priorităţi īn domeniile incluse īn Acordul de Parteneriat şi Cooperare. Printre aceste priorităţi, toate fiind importante, o atenţie specială trebuie să fie acordată următoarelor:

· eforturi susţinute privind o soluţionarea viabilă a conflictului transnistrean;

· continuarea consolidării stabilităţii şi eficienţei instituţiilor ce garantează democraţia şi supremaţia legii; asigurarea derulării democratice a alegerilor parlamentare (2005) īn Moldova īn conformitate cu standardele europene;

· asigurarea respectării libertăţii presei şi de exprimare;

· continuarea consolidării capacităţilor administrative şi judiciare;

· reluarea cooperării cu Instituţiile Financiare Internaţionale (IFI); implementarea acţiunilor vizīnd reducerea sărăciei, consolidarea creşterii economice asigurate de sectorul privat şi durabilitatea fiscală.

· ameliorarea climatului investiţional prin reforme structurale adecvate īn vederea asigurării condiţiilor nediscriminatorii, transparente şi previzibile pentru afaceri, inclusiv prin lupta cu corupţia;

· progresul spre un sistem eficient şi cuprinzător de management al frontierei pe toate sectoarele hotarului Moldovei inclusiv sectorul transnistrean;

· acţionarea īn vederea oferirii de către UE a Preferinţelor Comerciale Autonome prin asigurarea controlului efectiv al originii mărfurilor din Moldova;

· intensificarea luptei īmpotriva crimei organizate, inclusiv traficul de fiinţe umane;

· asigurarea eficienţei managementului fluxurilor migraţional, inclusiv iniţierea procesului vizīnd īncheierea unui Acord de readmisie īntre UE şi Moldova;

Progresul īn realizarea acestor priorităţi va fi monitorizat īn cadrul organismelor stabilite de Acordul de Parteneriat şi Cooperare şi Comisia Europeană care va elabora la mijlocul perioadei de implementare a Planului de Acţiuni un raport privind progresul obţinut. Īn baza acestei evaluări, UE īmpreună cu Moldova va revizui conţinutul Planului de Acţiuni şi va decide referitor la adaptarea şi reīnnoirea acestuia. Comisia va elabora un al doilea raport după 3 ani şi īn baza acestuia vor fi luate decizii privind următorul pas īn dezvoltarea relaţiilor bilaterale, inclusiv posibilitatea unor relaţii contractuale noi.

 

2.1 Dialogul politic şi reformele

Democraţia şi supremaţia legii

(1) Consolidarea stabilităţii şi eficacităţii instituţiilor care garantează democraţia şi supremaţia legii.

- Īn contextul eforturilor de soluţionare a problemei transnistrene, asigurarea reformei legislative şi constituţionale īn conformitate cu standardele europene, continuarea cooperării la nivel de experţi şi consultanţă cu Comisia de la Veneţia şi UE, precum şi asigurarea unui cadru constituţional democratic şi stabil atīt pentru cetăţeni, cīt şi pentru instituţiile de stat din Moldova (reīntregită).

- Asigurarea funcţionării corecte a Parlamentului, inclusiv reforma imunităţii parlamentare īn corespundere cu propunerile făcute de Consiliul Europei. Asigurarea desfăşurării democratice a alegerilor parlamentare īn 2005 īn conformitate cu standardele europene şi eliminarea deficienţelor rămase, identificate īn cadrul recomandărilor OSCE / ODIHR.

- Continuarea reformei administrative şi consolidarea autoadministrării locale īn conformitate cu standardele europene, īn special cele ce se conţin īn Carta europeană a autoguvernării locale şi acordarea unei atenţii speciale expertizei şi recomandărilor Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa, inclusiv īn ceea ce priveşte managementul bugetelor locale de către administraţiile locale şi atribuirea competenţelor bugetare (resurse care să corespundă responsabilităţilor). Consolidarea supremaţiei legii prin sporirea eficienţei puterii judecătoreşti şi a organelor de drept, respectarea corespunzătoare a hotărārilor Curţii Constituţionale.

(2) Revizuirea legislaţiei existente īn scopul asigurării independenţei şi imparţialităţii sistemului judecătoresc, inclusiv asigurarea imparţialităţii şi eficienţei procuraturii, precum şi īn scopul consolidării capacităţii justiţiei.

- Continuarea şi implementarea activităţii legislative pentru a reforma īn continuare sistemul judecătoresc īn conformitate cu standardele europene; Reexaminarea şi completarea legii privind organizarea judecătorească īn scopul asigurării independenţei, imparţialităţii şi eficienţei sale, inclusiv clarificarea procedurii de numire şi avansare, drepturile statutare şi obligaţiile judecătorilor.

- Asigurarea implementării noii legislaţii cu privire la procuratură īn conformitate cu standardele europene.

- Īmbunătăţirea instruirii, īn special īn problematica drepturilor omului şi cooperării judiciare, a judecătorilor, procurorilor şi funcţionarilor din sistemul judecătoresc, administraţia Ministerului Justiţiei, poliţiei şi īnchisorilor.

- Dezvoltarea căilor alternative de soluţionare a litigiilor, inclusiv medierea şi arbitrajul.

(3) Asigurarea eficienţei luptei īmpotriva corupţiei

- Asigurarea progresului īn implementarea recomandărilor Grupului de State din cadrul Consiliului Europei īmpotriva Corupţiei (GRECO).

- Finalizarea adoptării măsurilor necesare identificate īn autoevaluarea Iniţiativei Anticorupţie a Pactului de Stabilitate şi raportul analitic de bilanţ al Republicii Moldova din aprilie 2002.

- Continuarea colaborării cu organizaţiile internaţionale şi societatea civilă īn problema dată.

- Implementarea Strategiei Naţionale privind prevenirea şi combaterea corupţiei.

 

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului

(4) Asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv drepturile persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale, īn conformitate cu standardele internaţionale şi europene.

- Implementarea acţiunilor prevăzute īn Planul Naţional de Acţiuni īn domeniul Drepturilor Omului (PNADO) a Republicii Moldova pentru perioada 2004-2008 (revizuiri legislative, consolidarea cadrului instituţional şi sporirea conştientizării drepturilor omului).

- Asigurarea aderării la convenţiile de bază ale ONU şi protocoalele opţionale1 īn materie şi implementarea eficientă a acestora.

- Asigurarea protecţiei eficiente a drepturilor persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale;

- Reacţia adecvată la concluziile şi recomandările structurilor şi experţilor relevanţi ai Consiliului Europei privind starea respectării de către Moldova a Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale; elaborarea şi implementarea legislaţiei privind excluderea discriminării şi a legislaţiei care garantează drepturile minorităţilor, īn conformitate cu standardele europene;

- Amendarea legii privind confesiunile religioase īn scopul ajustării la cerinţele Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului şi recomandările relevante ale Consiliului Europei;

- Executarea eficientă a sentinţelor Curţii Europene pentru Drepturile Omului;

- Introducerea mecanismelor eficiente pre-judiciare şi ne-judiciare atīt pentru soluţionarea litigiilor cīt şi pentru protecţia drepturilor omului; garantarea accesului la informaţie privind drepturile cetăţenilor şi mijloacele legale adecvate.

(5) Dezvoltarea şi implementarea cadrului legislativ adecvat pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, precum şi pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă victimele traficului

- Revizuirea legislaţiei anti-trafic, inclusiv a elementelor relevante prevăzute īn noile coduri penale şi de procedură penală īn scopul conformării depline la standardele internaţionale privind drepturile omului;

- Intensificarea cooperării īn cadrul organizaţiilor internaţionale relevante īn acest domeniu (OSCE, ONU); ratificarea unor astfel de instrumente internaţionale relevante cum este Convenţia ONU īmpotriva crimei organizate transnaţionale („Convenţia Palermo") şi a protocoalelor sale īn scopul prevenirii, suprimării şi pedepsirii traficului de persoane, īn special de femei şi copii.

(6) Eradicarea maltratării şi a torturii

- Soluţionarea eficientă a cazurilor raportate de maltratare a deţinuţilor de către funcţionarii din organele de drept, īn special īn timpul reţinerii īnainte de judecată, inclusiv prin adoptarea bazei legale relevante şi prevederilor privind instruirea.

- Implementarea recomandărilor Comitetului Consiliului Europei pentru prevenirea torturii;

- Sporirea instruirii īn domeniul drepturilor omului a funcţionarilor din poliţie şi personalului penitenciarelor.

(7) Asigurarea respectării drepturilor copiilor

- Continuarea eforturilor īn scopul protejării drepturilor copilului prin asigurarea implementării Declaraţiei şi Planului de Acţiuni convenite la Sesiunea specială ONU privind copiii īn mai 2002, inclusiv implementarea unui plan de acţiuni naţional;

- Implementarea secţiei relevante din Planul Naţional de Acţiuni īn domeniul Drepturilor Omului (PNADO) a Republicii Moldova pentru perioada 2004-2008.

(8) Asigurarea tratamentului egal

- Continuarea eforturilor pentru asigurarea egalităţii de şanse pentru bărbaţi şi femei īn societate şi viaţa economică, bazate pe nediscriminare.

(9) Asigurarea respectării libertăţii de expresie

- Asigurarea relaţiei transparente īntre autorităţi şi instituţiile media īn conformitate cu recomandările Consiliului Europei; ajutor financiar din partea statului pentru mass-media acordat īn baza criteriilor stricte şi obiective aplicate egal pentru toată mass-media;

- Elaborarea şi implementarea unui cadru legal adecvat ce garantează libertatea expresiei şi a mass-mediei, īn conformitate cu standardele europene şi īn baza recomandărilor Consiliului Europei.

(10) Asigurarea respectării libertăţii asocierii şi susţinerea dezvoltării societăţii civile

- Amendarea legii privind īntrunirile īn scopul ajustării la cerinţele Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului;

- Dezvoltarea unui dialog eficient īntre diferite forţe politice ale ţării, īn rezultatul recomandărilor Consiliului Europei şi utilizarea la maxim a oportunităţilor oferite de acestea;

- Facilitarea şi susţinerea dezvoltării societăţii civile, consolidarea dialogului şi cooperării.

(11) Asigurarea respectării drepturilor sindicatelor şi a standardelor de bază īn domeniul muncii

- Continuarea eforturilor īn scopul asigurării drepturilor sindicatelor şi a standardelor de bază ale muncii, īn conformitate cu standardele europene şi convenţiileOrganizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO).

(12) Asigurarea Justiţiei internaţionale prin intermediul Curţii Penale Internaţionale (CPI)

- Ratificarea Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale şi elaborarea prevederilor necesare pentru modificarea Constituţiei, care vor fi incluse īn noul proiect al Constituţiei, care este īn curs de elaborare de către Comisia Constituţională Mixtă. Asigurarea fără impedimente a implementării sale.

 

Cooperarea īn domeniul politicii externe şi de securitate; prevenirea conflictelor şi managementul crizelor

(13) Consolidarea dialogului politic şi cooperării īn probleme externe şi de securitate.

- Continuarea şi dezvoltarea dialogului politic şi cooperării cu UE privind Transnistria, probleme regionale şi internaţionale, inclusiv īn cadrul Consiliului Europei şi OSCE;

- Colaborarea cu UE īn scopul eficientizării instituţiilor şi convenţiilor multilaterale, astfel consolidīnd guvernarea globală, a coordonării īn domeniul combaterii ameninţărilor la adresa securităţii şi abordarea problemelor de dezvoltare.

- Dezvoltarea cooperării privind sancţiunile īntreprinse de UE

- Purtarea unui dialog activ īntre Moldova şi UE privind implementarea Strategiei Europene de Securitate.

- Dezvoltarea posibilităţii pentru alinierea Moldovei la declaraţiile privind Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC) a UE, de la caz la caz.

(14) Dezvoltarea continuă a cooperării īn domeniul combaterii terorismului, neproliferării armelor de distrugere īn masă şi exportului ilicit de arme

- Cooperarea īn vederea consolidării rolului ONU īn lupta multilaterală īmpotriva terorismului, inclusiv prin implementarea Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU (UNSC) 1373/01 şi 1267/01, prin implementarea şi transpunerea īn practică a Convenţiei ONU privind Suprimarea finanţării terorismului; colaborarea īn vederea stabilirii unui sistem de schimb de informaţii īntre organele de drept relevante şi agenţiile de aplicarea legilor a statelor membre ale UE şi Moldova;

- Implementarea standardelor prevăzute īn recomandările Grupului de Lucru pentru Spălarea Banilor din cadrul Planului Financiar de Lucru (FATF) privind finanţarea terorismului.

- Asigurarea respectării drepturilor omului īn lupta īmpotriva terorismului;

- Continuarea dezvoltării cooperării īn vederea combaterii traficului de arme şi distrugerii arsenalelor, inclusiv īn contextul situaţiei din regiunea transnistreană a Republicii Moldova;

- Cooperarea īn domeniul neproliferării armelor de distrugere īn masă, inclusiv īn aspecte ce ţin de aderarea la şi implementarea instrumentelor internaţionale relevante precum şi regimul de control al exporturilor īn baza Strategiei UE privind Armele de Distrugere īn Masă adoptată de Consiliul European īn decembrie 2003 şi concluziilor Consiliului pentru Afaceri Generale şi Relaţii Externe (GAERC) din 17 noiembrie 2003; Stabilirea unui sistem naţional efectiv de control al exporturilor care va supraveghea exportul şi tranzitul de mărfuri ce au tangenţe cu armele de distrugere īn masă (ADM), inclusiv verificarea utilizatorului final al tehnologiilor cu dublă destinaţie;

- Dezvoltarea cooperării UE-Moldova īn probleme de control vamal cu grad de risc, asigurīnd siguranţa şi securitatea bunurilor importate, exportate şi de tranzit.

 

Cooperarea regională

(15) Continuarea cooperării Moldovei īn activităţile Pactului de Stabilitate (SP) pentru Europa de Sud-Est, complementare implementării prezentului Plan de Acţiuni PEV UE Moldova

- Īncurajarea schimbului de experienţă cu alte state sud-est europene prin participarea Moldovei la activităţile meselor de lucru ale PS;

- Concentrarea asupra acelor iniţiative ale PS care pot aduce valoare adăugată şi contribui la agenda reformelor interne ale Moldovei;

- Utilizarea flexibilităţii existente pentru a participa la activităţile PS;

- Continuarea progresului īn implementarea de către Moldova a proiectelor regionale din cadrul PS acordīnd o atenţie specială implementării Acordurilor bilaterale de Liber Schimb semnate de Moldova cu ţările beneficiare ale Pactului de Stabilitate.

- Susţinerea UE pentru participarea Moldovei la Procesul de Cooperare īn Europa de Sud-Est.

2.2 Cooperarea pentru soluţionarea conflictului transnistrean

(16) Eforturi susţinute vizīnd soluţionarea conflictului transnistrean, respectīnd suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova īn cadrul hotarelor sale, recunoscute internaţional şi garantīnd respectarea democraţiei, supremaţiei legii şi a drepturilor omului.

- Participarea constructivă a Moldovei, īmpreună cu cealaltă parte şi mediatorii īn procesul de negocieri sub egida OSCE, īn vederea soluţionării conflictului transnistrean;

- Cooperarea eficientă īntre UE şi Moldova īn vederea soluţionării conflictului transnistrean īn cadrul formatelor convenite, inclusiv consultări privind aranjamentele post-conflictuale şi garanţii īn funcţie de necesitate.

- UE să-şi intensifice implicarea īn susţinerea OSCE-ului şi a mediatorilor īn acest proces, să susţină eforturile Comisiei Constituţionale Mixte, şi să pregătească implicarea īn scenariul post-reglementare;

- Continuarea de către UE a eforturilor sale de a asigura īndeplinirea de către Rusia a angajamentelor de la Istambul referitoare la Moldova.

- Īntărirea dialogului politic dintre UE şi Moldova privind conflictul transnistrean.

- Realizarea unor noi progrese semnificative cu Ucraina privind problemele existente pe sectorul transnistrean al frontierei; consolidarea cooperării cu administraţia Ucrainei, inclusiv schimbul efectiv de informaţii despre fluxurile de bunuri şi persoane ce traversează frontiera comună. Angajarea activă īn consultările trilaterale Moldova-Ucraina - Comisia Europeană privind măsurile de asigurare a managementului şi controlului corespunzător al īntregii frontiere a Moldovei cu Ucraina, īn special a sectorului Transnistrean.

- Susţinerea implicării active a societăţii civile şi promovarea valorilor democratice şi respectării drepturilor omului.

 

2.3. Reforma şi dezvoltarea social-economică

Creşterea bunăstării populaţiei

(17) Implementarea unor acţiuni majore īn vederea reducerii sărăciei, īn special prin perfecţionarea eficienţii sistemului de asistenţă socială

- Adoptarea şi progresarea īn implementarea Strategiei de Creştere Economică şi

Reducere a Sărăciei (SCERS), identificānd priorităţile pe termen lung şi scurt, aprobate de comunitatea donatorilor īn baza celor trei piloni ai reducerii sărăciei, identificaţi īn strategia interimară (SCERS-I) din 2002; īn special implementarea condiţionalităţilor relevante privind eradicarea sărăciei şi securitatea socială convenite īn contextul Programului de Securitate Alimentară al UE.

(18) Reorientarea cheltuielilor publice īn vederea reducerii substanţiale a sărăciei īn rāndurile copiilor şi majorării ratei de şcolarizare primară

- Implementarea condiţionalităţilor relevante privind eradicarea sărăciei şi securitatea socială identificate īn contextul Programului de Securitate Alimentară al UE.

- Dezvoltarea măsurilor de protecţie a copiilor bazate pe principiul comunităţii, īn special īn localităţile rurale, īn colaborare cu autorităţile publice locale.

- Raţionalizarea beneficiilor pentru copii şi sporirea eficacităţii asistenţei pentru familiile nevoiaşe.

- Eliminarea factorilor ce limitează accesul la īnvăţămānt pentru copiii din familiile nevoiaşe şi īmbunătăţirea accesului acestora la īnvăţămāntul primar şi secundar, īn special īn localităţile rurale.

Creşterea durabilă, consolidarea finanţelor publice şi soluţionarea problemei datoriei interne

(19) Consolidarea creşterii economice şi asigurarea durabilităţii acesteia pe termen mediu

- Ca pas vital spre creşterea economică durabilă, consolidarea stabilităţii macroeconomice prin promovarea unei politici monetare raţionale, orientate, printre altele, spre menţinerea inflaţiei, şi a unei politici fiscale, orientate, printre altele, spre achitarea datoriilor. Īn acest context, acordul preliminar asupra unui nou program de reforme cu Instituţiile Financiare Internaţionale (IFI) este un element cheie īn consolidarea credibilităţii politicii şi īn deschiderea accesului la asistenţa externă concesională, inclusiv din partea UE.

- Identificarea, īn comun acord cu creditorii, a unei soluţii pe termen lung a problemei datoriei externe prin combinarea unei politici fiscale riguroase şi credibile cu restructurarea datoriei externe.

- Adoptarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM) pentru perioada 2004-2006, integrānd bugetul central, bugetele autorităţilor publice locale, bugetul asigurărilor sociale, fondurile extrabugetare, precum şi asistenţa financiară externă. CCTM urmează a fi bazat pe pronosticuri macroeconomice raţionale şi va fi īn concordanţă cu SCERS şi cu programele care vor fi convenite cu IFI. Adiţional trebuie monitorizate atent obligaţiile contingentare.

- Realizarea progreselor īn reducerea poverii excesive a datoriei de stat, īn particular a celei externe.

- Implementarea măsurilor concrete īntru sporirea eficientizării, transparenţei şi responsabilităţii īn administrarea cheltuielilor publice, consultānd experţii IFI şi ai UE. Īn particular, amplificarea impactului cheltuielilor sociale asupra nivelului sărăciei. Implementarea măsurilor vizānd colectarea impozitelor şi extinderea bazei impozabile, īn particular prin eliminarea graduală a scutirilor fiscale.

- Stabilirea procedurilor pentru detectarea, soluţionarea şi urmărirea cazurilor de fraude (suspectate) şi altor iregularităţi ce afectează fondurile naţionale şi internaţionale.

- Asigurarea compatibilităţii depline a SCERS cu CCTM, fapt ce garantează durabilitatea fiscală.

Economia de piaţă funcţională

(20) Perfecţionarea economiei de piaţă funcţionale şi a climatului de afaceri prin intermediul unor reforme structurale adecvate, orientate īn acelaşi timp şi spre obţinerea transparenţei şi previzibilităţii condiţiilor de desfăşurare a afacerilor.

Avansarea continuă īn implementarea cadrului legislativ şi regulatoriu precum este prevăzut īn Art. 50 al APC.

- Implementarea măsurilor īntru īmbunătăţirea convergenţei īn domeniile cheie ale legislaţiei RM cu legislaţia UE, īn particular īn sectoarele identificate īn prezentul Plan de Acţiuni.
Elaborarea unui program de lucru īn contextul reformei regulatorii īn baza (1) listei de acţiuni ce urmează a fi realizate şi legislaţiei ce urmează a fi examinată după ordinea de priorităţi, şi (2) identificării instituţiilor responsabile şi a unor termene realistice pentru implementarea acestor acţiuni, susţinute de resurse financiare şi umane adecvate şi instruirea acestora, precum şi a structurilor care să asigure coordonarea īntre diferite autorităţi administrative implicate.

- Asigurarea funcţionalităţii depline a organismelor principale de reglementare. Elaborarea unui program de măsuri „flanking", incluzānd standarde īmbunătăţite de elaborare a actelor normative şi a regulamentelor, asigurānd funcţionarea adecvată a organismelor de reglementare şi urmărind implementarea măsurilor.

- Optimizarea cerinţelor administrative pentru companii (aprobarea cadrului juridic relevant; implementarea; simplificarea schemei de raportare şi a obligaţiilor administrative; limitarea la minim a numărului de licenţe şi permise necesare pentru iniţierea activităţilor economice)

- Examinarea şi implementarea celor mai bune practici privind consultarea şi notificarea agenţilor economici cu referire la noile măsuri de reglementare (transparenţa) şi asigurarea unei perioade suficiente de timp necesare pentru adaptarea la aceste noi regulamente ale desfăşurării afacerilor (previzibilitatea). Dezvoltarea dialogului cu investitori şi antreprenori privind modalităţile de īmbunătăţire a climatului de afaceri.

- Crearea unui mediu de afaceri potrivit pentru societăţi, de ex. adoptarea şi implementarea legislaţiei privind concurenţa eficientă şi falimentul.

(21) Implementarea programului de privatizare, īn special axāndu-se asupra privatizării la

scară extraordinar de largă drept prioritate şi a celei a sectorului energetic

- Continuarea īmbunătăţirii interferenţei īntre sectorul privat şi sectorul public īn conformitate cu recomandările Băncii Mondiale.

- Accelerarea şi majorarea transparenţei programului de privatizare, axāndu-se īn special asupra privatizării la scară largă īn sectoarele cheie.

Dezvoltarea rurală şi regională

(22 ) Promovarea dezvoltării regionale echilibrate; reducerea diferenţelor economice şi sociale īntre diferite regiuni din ţară

- Implementarea măsurilor privind dezvoltarea regională şi rurală, luānd drept bază abordarea prevăzută īn SCERS şi utilizānd o abordare integrată, bazată pe rezultatele activităţii anterioare a donatorilor īn ţară, precum şi cele mai bune practici ale UE.

 

- Elaborarea planului şi luarea de măsuri specifice īn vederea promovării creşterii Īntreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) īn regiuni şi īn spaţiul rural (vezi şi capitolul IMM).

Politica socială şi de ocupare a forţei de muncă

(23) Consolidarea dialogului şi a cooperării īn sectorul social. Asigurarea unei armonizări a standardelor şi a practicilor īn domeniul social şi a politicii de ocupare a forţei de muncă din ţară cu standardele şi practicile UE

- Implicarea īn dialog pe marginea politicii de ocupare a forţei de muncă şi a celei din sectorul social īn vederea elaborării unei analize şi evaluări a situaţiei curente şi pentru identificarea problemelor cheie şi a soluţiilor posibile īn cadrul acestor politici (dialogul social şi civil, sănătatea şi securitatea la locul de muncă, echitatea genurilor, dreptul muncii, politica de ocupare a forţei de muncă, protecţia socială şi includerea) mişcāndu-se gradual către standardele UE īn acest sector.

Dezvoltarea durabilă

(24) Promovarea dezvoltării durabile

- Luarea de măsuri primare īn vederea implementării strategiei naţionale pe termen lung privind dezvoltarea durabilă.

- Finalizarea instituirii structurilor administrative şi a procedurilor pentru asigurarea planificării strategice a dezvoltării durabile şi a coordonării īntre actorii relevanţi ai procesului.

- Implementarea măsurilor de integrare a consideraţiilor de mediu īn alte sectore ale politicii, īn particular īn industrie, energetică, transport, dezvoltare regională şi agricultură.

Obiectiv pe termen lung

- Implementarea strategiei naţionale pe termen lung pentru dezvoltarea durabilă.

2.4. Comerţul, piaţa şi reforma regulatorie

2.4.1. Circulaţia mărfurilor

Relaţii comerciale

- Īndeplinirea īn totalitate a angajamentelor asumate de Moldova īn cadrul titlului III al APC şi īndeplinirea tuturor obligaţiilor legate de statutul de membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC).

- Implementarea cu succes a obligaţiilor faţă de OMC (inclusiv a Acordului TRIPs), precum şi a obligaţiilor din cadrul APC.

- Eliminarea graduală a licenţelor care nu sunt īn conformitate cu obligaţiile Moldovei faţă de OMC şi īn cadrul APC şi managementul lor transparent.

- Depunerea eforturilor pentru sporirea transparenţei īn aplicarea măsurilor regulatorii.

(25) Promovarea capacităţilor de export ale Moldovei şi diversificarea exportului mărfurilor

- Promovarea Grupurilor sectoriale de producători pentru acţiuni comune īn promovarea exporturilor pe pieţele externe, astfel precum este prevăzut īn programul Organizaţia de promovare a exportului din Moldova (MEPO)

- Asigurarea controlului eficient al originii mărfurilor pentru a putea beneficia completamente de Sistemului Generalizat de Preferinţe.

- Perfecţionarea cadrului instituţional şi a procedurilor de control ale originii mărfurilor prin consolidarea serviciului vamal şi revizuirea divizării competenţelor acestuia īn eliberarea şi controlul certificatelor de origine preferenţiale şi nepreferenţiale cu cele ale Camerei de Comerţ şi Industrie, īn vederea creării unei baze solide pentru un eventual regim preferenţial de comerţ asimetric.

 

Vama

(26) Implementarea legislaţiei vamale conform standardelor internaţionale şi UE

- Implementarea prevederilor Codului Vamal dar şi a prevederilor ce se referă la controlul vamal al precursorilor, bunurilor contrafăcute şi piratate, bunurilor cu dublă destinaţie şi bunurilor culturale.

- Adoptarea şi racordarea deplină la Sistemul Armonizat existent, īn vederea adoptării Nomenclatorului Combinat.

- Implementarea principiului controlului vamal īn baza analizei şi selectivităţii riscurilor şi crearea cadrului instituţional relevant.

(27) Ameliorarea funcţionării serviciului vamal; simplificarea şi modernizarea procedurilor vamale la hotare şi īn interiorul ţării

- Consolidarea capacităţii administrative, īn particular īn vederea asigurării unui control eficient al origini mărfurilor, implementarea corectă a regulilor de determinare a valorii īn vamă şi asigurarea administraţiei vamale cu suficientă expertiză de laborator internă şi externă, precum şi dotarea cu suficiente resurse tehnologice şi informaţionale.

- Dezvoltarea abordării „ghişeului unic" pentru toate documentele ce ţin de comerţul internaţional şi controlul respectiv, pornind de la īmbunătăţirea cooperării īntre serviciile vamale şi alte agenţii ce activează la frontieră (ex. serviciul de grăniceri, poliţia, serviciul veterinar).

- Crearea unui mecanism de asigurare a consultărilor/informărilor permanente a comunităţii de afaceri asupra reglementărilor şi procedurilor de export şi import.

- Adoptarea şi implementarea Codului privind etica vamală īn baza standardelor internaţionale (Declaraţia de la Arusha)

- Dezvoltarea cooperării īntre UE şi RM īn domeniul controlului īn baza de riscuri, inclusiv privind securitatea şi inofensivitatea mărfurilor importate, exportate şi tranzitate.

Standardele, reglementările tehnice şi procedurile de evaluare a conformităţii (domenii armonizate)

(28) Apropierea de practicile administrative şi legislative ale UE şi internaţionale privind standardele, reglementările tehnice şi evaluarea conformităţii

- Identificarea īn comun a sectoarelor industriale prioritare īn vederea aproximării legislaţiei (şi o eventuală includere īntr-un Acord de Evaluare a Conformităţii şi Acceptare a Produselor Industriale, ACAA, cu menţiunea ca toate condiţiile fie acceptate şi īndeplinite), inclusiv prin consultări cu producătorii şi exportatorii. Continuarea revizuirii standardelor moldoveneşti existente, cu īnlăturarea elementelor obligatorii şi armonizarea lor cu standardele internaţionale şi europene.

- Consolidarea capacităţilor instituţionale īn domeniul standardizării, acreditării, evaluării conformităţii, metrologiei şi supravegherii pieţei, integrānd instituţiile din Moldova, īn limitele posibile, īn structurile internaţionale relevante şi anume: Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA), Comisia Europeană pentru Standardizare (CEN), Comisia Europeană pentru Standardizare Electrotehnică (CENELEC) şi Institutul European privind Standarde īn Telecomunicaţii(ETSI). Calitatea de membru cu drepturi depline al Organizaţiei Internaţionale pentru Standarde (ISO), Comisiei Internaţionale Electrotehnice (IEC) şi Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (ITU). Revizuirea competenţelor instituţionale īn acest domeniu īn vederea evitării concentrării funcţiilor īn cadrul unei singure instituţii.

- Aproximarea legislaţiei privind responsabilitatea pentru produse defectuoase şi inofensivitatea generală a produselor.

- Simplificarea procedurilor de evaluare a conformităţii īn scopul evitării certificării obligatorii a produselor considerate inofensive şi testării multiple a produselor

- Dezvoltarea capacităţilor de supraveghere a pieţii īn baza celor mai bune practici ale Statelor Membre ale UE

Eliminarea restricţiilor şi optimizarea administrării (domeniile nearmonizate)

(29) Facilitarea circulaţiei bunurilor şi īmbunătăţirea cooperării administrative

- Prevenirea măsurilor discriminatorii şi asigurarea posibilităţii pentru părţile implicate de a identifica problemele şi de a se expune pe marginea proiectelor de acte legislative

- Asigurarea existenţei unui punct de contact responsabil pentru implementarea circulaţiei mărfurilor, ce ar putea fi utilizat pentru īmbunătăţirea schimbului de informaţii īntre Moldova şi UE, precum, şi cu agenţii economici

- Analizarea legislaţiei şi a procedurilor īn vederea identificării şi eliminării graduale a eventualelor discriminări aplicate produselor importate. Iniţial, analiza poate fi axată pe măsuri naţionale: determinarea greutăţii, compoziţiei, marcării, fabricării şi descrierii produselor.

Aspecte sanitare şi fitosanitare

 

(30) Perfecţionarea sistemului de inofensivitate alimentară pentru consumatorii din Moldova şi facilitarea comerţului prin reformarea şi modernizarea sectoarelor sanitar şi fitosanitar

- Implementarea completă a cerinţelor Acordului OMC privind Aplicarea Măsurilor Sanitare şi Fitosanitare (SPS) şi a Acordului OMC privind Barierele Tehnice īn calea Comerţului (TBT)

- Aderarea la Organizaţia Europeană şi Mediteraneană pentru Protecţia Plantelor şi activizarea participării īn cadrul Oficiului Internaţional de Epizootie (OIE), Convenţiei Internaţionale pentru Protecţia Plantelor şi Codex Alimentarius

- Evaluarea serviciului de control sanitar şi fitosanitar, īn special la frontiera de stat, īn vederea comparării corespunderii cu cerinţele UE şi internaţionale

- Elaborarea unei liste de măsuri īn baza răspunsului Comisiei Europene privind comerţul cu produse animaliere īn vederea armonizării graduale cu principiile comunitare de igienă īn prelucrarea alimentelor, īnsoţind-o cu o schemă de limite temporale a transpunerii legislaţiei comunitare şi cu un plan financiar. Iniţierea armonizării legislaţiei cu cerinţele comunitare īn domeniul igienei şi prelucrării alimentelor.

- Majorarea gradului de convergenţă a legislaţiei naţionale referitoare la produsele alimentare cu principiile comunitare privind inofensivitatea produselor (Regulamentul 178/2002/EC) şi cu cerinţele generale de marcare ale produselor alimentare (Directiva 2000/13/EC); şi eliminarea graduală a sistemului de aprobare īnaintea plasării pe piaţă pentru produsele alimentare.

- Lansarea sistemului de identificare şi trasabilitate a animalelor (īn special pentru bovine)

- Īndeplinirea cerinţelor comunitare privind sănătatea animalelor şi industria de prelucrare a produselor de origine animalieră ("Ghidul general pentru autorităţile ţărilor terţe cu referire la procedurile necesare de a fi urmate īn cazul exportului de animale vii şi a produselor animaliere īn Uniunea Europeană", DG SANCO/FVO octombrie 2003)

- Identificarea şi desemnarea laboratoarelor naţionale de referinţă īn sectoarele sanitar şi fitosanitar, atenţia deosebită fiind acordată asigurării cu echipament necesar şi metodelor adecvate de analiză (reziduuri de pesticide / substanţe contaminante) precum şi acreditarea acestora.

2.4.2. Dreptul de stabilire şi dreptul societăţilor

(31) Īndeplinirea īn totalitate a angajamentelor din capitolul II, titlul IV al APC (Condiţii pentru stabilirea şi funcţionarea societăţilor)

- Examinarea completă de către Republica Moldova a cadrului său legislativ naţional īn vederea identificării barierelor pentru stabilirea societăţilor cu scopul eliminării graduale ale acestora

- Eliminarea măsurilor discriminatorii care afectează investiţiile străine

- Asigurarea aplicării īn totalitate a clauzei standstill astfel īncāt condiţiile de stabilire a societăţilor să nu fie mai restrictive decīt cele de la momentul semnării APC.

- Asigurarea funcţionării eficiente a unor structuri administrative adecvate şi printre altele a unei structuri guvernamentale centrale ce ar facilita procedura de stabilire a societăţilor

Dreptul societăţilor:

- Asigurarea convergenţei principiilor cheie ale dreptului societăţilor, contabilitate şi audit la regulile şi standardele UE şi internaţionale īn domeniu şi a implementării lor eficiente.

- Perfecţionarea consecvenţei şi previzibilităţii īn activitatea autorităţilor judecătoreşti şi administrative responsabile pentru controlul respectării legislaţiei īn domeniul societăţilor şi a condiţiilor pentru investiţii aferente.

- Asigurarea funcţionării efective a unui registru public al īntreprinderilor şi editarea unui ziar naţional oficial pentru publicarea unor informaţii speciale cum sunt organizarea societăţii şi detaliile financiare.

- Consolidarea şi asigurarea funcţionării eficiente a unei autorităţi administrative sau judecătoreşti care ar asigura controlul incorporării companiilor sau legalitatea a astfel de acţiuni.

- Adoptarea şi implementarea eficientă a Codului guvernării corporative (poate fi elaborat şi de sectorul privat).

Servicii

(32) Eliminarea graduală a restricţiilor pentru a permite o alocare treptată a prestării reciproce a serviciilor īntre RM şi UE īn anumite sectoare, īn conformitate cu angajamentele OMC şi cele din titlul IV, capitolul III ale APC (Prestarea de servicii transfrontaliere)

- Revizuirea completă a legislaţiei naţionale de către Republica Moldova īn scopul identificării barierelor īn prestarea serviciilor şi eliminarea acestora

- Stabilirea şi asigurarea unei implementări eficiente a unor structuri administrative adecvate, inclusiv a unui organ coordonator central īn scopul facilitării prestării serviciilor

- Consolidarea şi asigurarea unei implementări eficiente a legislaţiei adecvate, ce ar determina principiile de baza, cum sunt nediscriminarea şi, īn caz de necesitate, introducerea legislaţiei secundare mai detaliate sau a legislaţiei specifice.

Serviciile financiare:

- Asigurarea implementării recomandărilor Fondului Monetar Internaţional (FMI) FSAP (Programul de Evaluare a Sectorului Financiar) .

- Optimizarea unui cadru regulator prudent pentru pieţele financiare şi supraveghere echivalent cu cel existent īn UE.

- Instituirea şi instruirea personalului autorităţilor de supraveghere īn sectorul financiar

- Dezvoltarea pieţei asigurărilor.

- Instituirea şi asigurarea implementării eficiente a unor autorităţi independente de supraveghere, īn conformitate cu standardele recunoscute la nivel internaţional (de ex.. G10, IAIS, IOSCO, IASB).

2.4.3 Circulaţia capitalului şi a plăţilor curente

(33) Asigurarea aplicării īn totalitate a prevederilor titlului V al APC (Plăţi curente şi de capital)

- Asigurarea liberei circulaţii a capitalurilor de investiţii directe īn societăţi sau alte investiţii efectuate īn conformitate cu prevederile referitoare la stabilirea societăţilor (capitolul II, titlul IV)

- Asigurarea protecţiei a astfel de investiţii străine şi a amortizării şi repatrierii profitului şi a capitalului

2.4.4.Circulaţia persoanelor, inclusiv circulaţia muncitorilor şi coordonarea politicilor de securitate socială

(34) Implementarea completă a angajamentelor din Art. 23 al APC (Condiţii de muncă)

- Asigurarea aplicării complete a clauzei celui mai bun comportament prin eliminarea tuturor măsurilor discriminatorii īn bază de apartenenţă naţională ce afectează lucrătorii migranţi, cu referire la condiţiile de muncă, remunerare şi concediere.

(35) Implementarea completă a angajamentelor din Art. 24 al APC (Coordonarea securităţii sociale)

- Continuarea procesului de semnare a Acordurilor cu Statele Membre privind aplicarea integrală a prevederilor privind coordonarea politicilor de securitate socială astfel cum este prevăzut īn art.24 al APC.

2.4.5. Alte sectoare cheie

Impozitarea

(36) Dezvoltarea şi implementarea sistemului de impozitare şi a cadrului său instituţional conform standardelor internaţionale şi europene

- Asigurarea compatibilităţii integrale a legislaţiei naţionale cu normele OMC, inclusiv a prevederilor ce se referă la determinarea locului prestării serviciilor īn vederea evitării dublei impuneri, aplicării nediscriminatorii a TVA şi a accizelor, precum şi rambursarea TVA persoanelor străine nerezidente supuse impozitării.

- Elaborarea şi iniţierea implementării unei Strategii exhaustive privind administrarea fiscală, atenţia deosebită fiind acordată consolidării sistemului de control şi colectare a impozitelor

- Dat fiind că Moldova va fi mai apropriată de piaţa internă a UE, urmează a fi adoptat Codul de Conduită īn Impozitarea Afacerilor, īn conformitate cu principiile UE

- Īncheierea, īn caz de necesitate, a acordurilor bilaterale īntre Statele membre şi RM īn scopul evitării dublei impozitări.

Politica concurenţială

(37) Implementarea angajamentelor privind ajutoarele de stat conform art. 48/2.2 al Acordului de Parteneriat şi Cooperare prin asigurarea transparenţei depline īn domeniul ajutoarelor de stat.

- Identificarea unei definiţii uniforme şi obligatorii a ajutorului de stat care ar fi compatibilă cu cea a UE (aprobată prin lege sau hotărāre de guvern);

- Asigurarea transparenţei complete privind ajutoarele de stat acordate īn Moldova, īn particular prin (i) elaborarea unei liste exhaustive a instituţiilor / organismelor ce acordă ajutoare de stat, (ii) crearea unui mecanism naţional pentru centralizarea informaţiei privind ajutoarele de stat acordate īn Moldova, īn vederea elaborării unor rapoarte anuale privind volumul, tipurile şi beneficiarii acestor ajutoare

(38) Implementarea angajamentelor cu referire la anti-monopol conform art. 48.2.1 al APC prin asigurarea suficienţei şi compatibilităţii legislaţiei anti-monopol naţionale şi a regimului de control intern din Moldova cu UE

- Evaluarea eficienţei cadrului legislativ curent (legea privind concurenţa din 2000), inclusiv respectarea principiul nedescriminării, transparenţei şi corectitudinii procedurale;

- Asigurarea implementării legislaţiei privind concurenţa, īn particular prin:

- Crearea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei prevăzute īn Legea privind concurenţa din 2000, ca o structură apolitică.

- Asigurarea acordării agenţiei pentru protecţia concurenţei a unor īmputerniciri adecvate, inclusiv capacitatea de decizie; dreptul la investigaţii prin autosesizare, dreptul de eliberare de titluri executorii şi dreptul de aplicare a sancţiunilor (ex. amende)

- Dotarea cu resurse umane şi financiare adecvate, precum şi instruirea personalului īn domeniul administrării concurenţei.

Drepturile de proprietate intelectuală şi industrială

(39) Asigurarea unui nivel de protecţie similar cu cel al UE, inclusiv măsuri eficiente de constrīngere īn conformitate cu prevederile art. 49 şi 50 ale APC

- Aplicarea standardelor internaţionale īn acest domeniu, īn particular cele prevăzute de Acordul TRIPs .

- Asigurarea funcţionării adecvate a sistemului judiciar īn vederea garantării accesului la justiţie pentru titularii de drepturi şi valabilitate şi aplicarea eficientă a sancţiunilor

- Consolidarea capacităţilor structurilor instituţionale relevante, precum şi ale oficiilor pentru drepturile industriale, drepturile de autor şi societăţile colective. Extinderea cooperării cu autorităţile din statele terţe şi asociaţiile industriale.

- Majorarea resurselor alocate pentru constrīngere, īn special celor alocate serviciului vamal şi instanţelor judecătoreşti, precum şi majorarea acţiunilor de sechestrare şi acţiunilor de combatere a contrafacerii / piratării bunurilor īn sectoarele specifice

- Īmbunătăţirea implementării convenţiilor relevante menţionate īn art. 49 (2) al APC. Elaborarea unui studiu privind contrafacerea şi pirateria īn Moldova şi asigurarea unui dialog eficient cu titularii de drepturi.

Achiziţiile publice

(40) Dezvoltarea condiţiilor pentru adjudecarea transparentă şi competitivă a contractelor īntre părţi, īn particular prin organizarea de tendere, īn conformitate cu prevederile art. 54 al APC

- Eficientizarea funcţionării sistemului curent prin creşterea transparenţei, accesului la informaţie, instruirii şi reducerii stricte a excepţiilor.

- Asigurarea convergenţei cu legislaţia şi principiile cheie ale UE īn domeniul achiziţiilor publice (de ex. transparenţă, nedescriminare, concurenţă şi acces la instanţele de recurs) şi implementarea lor eficientă.

Statistica

(41) Adoptarea metodelor statistice integral compatibile cu standardele europene īn domeniile statistice relevante şi consolidarea capacităţilor instituţionale ale Departamentului Statistică şi Sociologie a Republicii Moldova (DSSRM)

- Asigurarea efectuării recensămāntului populaţiei īn conformitate cu calendarul stabilit, şi urmānd recomandările Eurostat/UN-ECE 2000 privind recensămāntul;

- Elaborarea unei strategii pe termen scurt şi lung īn vederea armonizării cu standardele UE īn domeniile statistice relevante, inclusiv statistica comerţului extern şi clasificatoarele statistice;

- Asigurarea compatibilităţii legislaţiei īn domeniul statisticii oficiale cu principiile fundamentale ale ONU;

Controlul financiar şi aspectele aferente

(42) Administrarea raţională şi controlul finanţelor publice

- Promovarea dezvoltării capacităţilor administrative adecvate īn scopul prevenirii şi combaterii eficiente a fraudelor şi altor infracţiuni ce afectează fondurile naţionale şi internaţionale, inclusiv crearea unor structuri funcţionale cooperante, incluzīnd toate entităţile relevante la nivel naţional.

- Asigurarea cooperării eficiente cu instituţiile şi autorităţile comunitare relevante īn cazul verificărilor īn teren şi inspecţiilor cu referinţă la managementul şi controlul fondurilor UE

- Perfecţionarea administrării finanţelor publice şi asigurarea transparenţei prin modernizarea Sistemului de Conturi Curente existent, efectuarea unui audit adecvat al veniturilor şi cheltuielilor bugetare īn conformitate cu sugestiile Studiului Băncii Mondiale privind managementul economic public. Extinderea Sistemului de Conturi prin includerea īn bugetul public naţional al bugetului asigurărilor sociale, fondurilor de asigurare medicală obligatorie, resurselor speciale, fondurilor extra-bugetare. Crearea şi implementarea unui sistem informaţional integrat pentru managementul finanţelor publice.

Controlul Financiar Public Intern

- Dezvoltarea unei strategii şi a unui document de reglementare pentru sistemul de control financiar intern (contabilitatea managerială şi auditul intern )

- Stabilirea unui cadru legislativ pentru controlul financiar public intern

- Armonizarea graduală cu metodologiile şi standardele acceptate la nivel internaţional (Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), Institutul de Audit Intern (IIA), Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme de Audit INTOSAI), precum şi cu cele mai bune practici UE privind controlul şi auditul veniturilor, cheltuielilor, patrimoniului şi responsabilităţilor publice.

Auditul Extern

- Asigurarea creării şi funcţionării adecvate a unei Instituţii Supreme de Audit independente īn conformitate cu standardele internaţionale şi ale UE privind cele mai bune practici ale auditului extern (standardele INTOSAI Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme de Audit)

Politica industrială

(43) Lansarea unui dialog privind politica industrială īn vederea īmbunătăţirii cadrului administrativ şi regulatoriu pentru societăţi, promovării cooperării industriale şi consolidării impactului restructurizării industriale, şi dezvoltarea cadrului legislativ şi administrativ pentru promovarea IMM-urilor, īn concordanţă cu art. 52, 69 şi 70 al APC

- Crearea cadrului legislativ şi a infrastructurii adecvate pentru promovarea IMM-uri, conform art.70 (2) al APC.

- Adoptarea şi implementarea Cartei Europene a īntreprinderilor mici şi participarea la ciclul de monitorizare din 2004 (inclusiv coordonarea participării la reuniuni, elaborarea raportului anual naţional şi organizarea unei reuniuni anuale bilaterale cu participarea factorilor de decizie ai Comisiei Europene şi RM)

- Pregătirea companiilor pentru deschiderea graduală a unor elemente ale pieţei interne pentru agenţii economici din Moldova, accentul fiind pus pe informare şi instruire. Crearea Centrului European de Informare şi Corespondenţă (EICC) este preconizată.

- Īn conformitate cu articolele 52 şi 69 ale APC promovarea dialogului privind politica industrială şi asocierea Moldovei la iniţiativele UE pentru a stimula competitivitatea, inclusiv īn sectorul turismului (de. ex. schimbul de informaţii, participarea īn reţele, studii şi training).

2.5 . Cooperarea īn domeniul justiţiei şi afacerilor interne

Problemele privind migraţia (migraţia legală şi ilegală, readmisia, viza, azilul)

(44) Estimarea proporţiilor migraţiei legale şi ilegale īn, prin şi din Moldova, monitorizarea şi gestionarea mişcărilor migratorii.

- Schimbul de informaţii şi estimarea proporţiilor referitor la migraţia ilegală īn UE şi Moldova, inclusiv prin crearea unei baze de date pentru monitorizarea fluxului de migraţie īn, prin şi din Moldova;

- Ajustarea legislaţiei interne la standardele UE pentru a incrimina migraţia ilegală

(45) Susţinerea gestionării eficiente a fluxurilor de migraţii, inclusiv prin acordarea asistenţei consultative, financiare şi la nivel de experţi a Guvernului Moldovei şi promovarea activităţilor acestuia, īn special pentru a spori nivelul profesional al personalului vizat prin studierea experienţei internaţionale şi efectuarea stagiilor īn instituţiile corespunzătoare ale statelor UE īn care se implementează politica de migraţiune.

- Adoptarea şi implementarea Programului Naţional de Acţiuni al Moldovei īn domeniul problemelor de migraţiune şi azil (problemele migraţiei).

(46) Ajustarea legislaţiei Moldovei la normele şi standardele UE, implementarea Convenţiei ONU din 1951 privind statutul refugiaţilor şi a Protocolului din 1967 privind statutul refugiaţilor, inclusiv dreptul la azil şi respectarea principiului de repatriere benevolă. Ajustarea sistemului autorităţilor de stat responsabile de implementarea şi realizarea legislaţiei īn domeniul azilului şi refugiaţilor la normele şi standardele UE.

- Implementarea prevederilor Convenţiei de la Geneva şi Protocoalelor acesteia, īn special prin dezvoltarea unui sistem de azil.

- Dezvoltarea unui sistem electronic de schimb de informaţii īntre toate autorităţile vizate (serviciul de grăniceri, poliţia, Departamentul Migraţiune).

- Consultări referitoare la Regulamentul Eurodac şi funcţionarea sistemului Eurodac.

- Adoptarea şi implementarea Programului Naţional de Acţiuni īn domeniul problemelor de migraţiune şi azil (chestiuni ce ţin de azil).

(47) Ameliorarea cooperării privind managementul eficient a fluxurilor de migraţie şi privind readmisia propriilor cetăţeni, persoanelor fără naţionalitate şi cetăţenilor ţărilor terţe.

- Iniţierea dialogului privind repatrierea şi readmisia īn perspectiva semnării unui acord de readmisie īntre Moldova şi UE, luīnd īn consideraţie dimensiunea umană şi aspectele social-economice

- Īncurajarea semnării de către Moldova a acordurilor de readmisie cu principalele ţări de origine şi tranzit

- Formarea, īn cadrul structurilor existente, a unui grup mixt de experţi care va aborda aspecte ce ţin de migraţia legală īn UE, situaţia existentă īn statele membre, structurile

(51) Ratificarea şi implementarea deplină a instrumentelor internaţionale care au o importanţă deosebită īn domeniul combaterii crimei organizate.

- Ratificarea Convenţiei ONU īmpotriva crimei organizate transnaţionale şi protocoalelor sale privind contrabanda cu migranţi şi traficul de persoane, adoptarea şi implementarea legislaţiei naţionale īn domeniu (inclusiv aspectele ce ţin de drepturile omului);

- Semnarea şi ratificarea protocolului Convenţiei ONU (a se vedea mai sus) referitor la producerea şi traficul ilicit al armelor.

- Consolidarea autorităţilor de drept din Moldova (poliţie, grăniceri, vamă) prin aprovizionarea cu echipament modern, facilităţi şi instruire, īn special īn scopul sporirii eficienţei punctelor de trecere a frontierelor. Prevenirea şi lupta īmpotriva exploatării sexuale a femeilor, copiilor şi pornografia infantilă.

(52) Consolidarea luptei īmpotriva traficului de fiinţe umane, īn special a femeilor şi copiilor şi contrabanda cu migranţi ilegali, la fel ca şi activităţile de prevenire a traficului de fiinţe umane şi reintegrarea victimelor acestui trafic (vezi de asemenea compartimentul Drepturile Omului)

- Implementarea acţiunilor recomandate la niveluri naţionale prin Planul de acţiuni al OSCE de combatere a traficului de fiinţe umane (aprobat la Maastricht īn decembrie, 2003), Capitolele III, IV şi V, şi consolidarea cooperării īn cadrul organizaţiilor internaţionale relevante (OSCE, ONU);

- Implementarea prevederilor privind combaterea traficului cu fiinţe umane stipulate īn Planul Naţional de Acţiuni īn domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2004-2008, (capitolul 7 b);

- Promovarea cooperării regionale īntre organele de ocrotire a normelor de drept relevante (poliţie, trupele de grăniceri, vama şi justiţie);

- Dezvoltarea suportului legal şi psihologic a victimelor avīnd drept scop reintegrarea lor.

Droguri

(53) Consolidarea continuă a luptei īmpotriva traficului cu droguri, inclusiv a traficului cu substanţe chimice şi precursori, precum şi īmpotriva abuzului de droguri īn special prin prevenire şi reabilitare, conform art. 76 al APC

- Continuarea implementării Convenţiei ONU din 1988 privind Traficul Ilicit al Substanţelor Narcotice şi Psihotrope.

- Elaborarea Strategiei naţionale anti-drog.

- Elaborarea şi implementarea programelor de prevenire şi de tratament a dependenţilor de droguri.

Spălarea banilor, crimele economice şi financiare

(54) Sporirea eforturilor şi cooperării īn lupta īmpotriva spălării banilor, conform art. 66 al APC; asigurarea progresului īn eforturile de creare şi implementare a unui regim cuprinzător de luptă īmpotriva spălării banilor.

- Dezvoltarea cadrului legislativ necesar, inclusiv īn ceea ce priveşte scopul şi natura mandatorie a tranzacţiilor suspecte īnregistrate.

- Consolidarea cooperării īntre Banca Centrală, instituţiile financiare, alte entităţi relevante, USF şi organele de drept (poliţie, vamă, procuratură şi justiţie) īn scopul sporirii gradului de conştientizare de către instituţiile financiare şi alte entităţi relevante a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce derivă din legislaţia īn vigoare.

- Schimbul de informaţii privind Sistemul European existent (Unităţii de Securitate Financiară USF) şi sistemul existent īn Moldova referitor la spălarea banilor .

- Consolidarea bazei de date inter-instituţionlae privind tranzacţiile suspecte.

- Promovarea aplicării sancţiunilor eficiente īmpotriva spălării banilor.

- Dezvoltarea programelor de instruire pentru personalul USF, judecători, procurori şi alţi angajaţi din domeniu.

- Intensificarea cooperării şi promovarea schimbului de informaţii īntre organele de drept şi cooperarea īntre Moldova şi organizaţiile internaţionale precum ar fi OECD-FATF şi Consiliul Europei, precum şi cu serviciile corespunzătoare ale statelor membre ale UE şi organele specializate la nivel european.

Cooperarea poliţienească şi judiciară

(55) Adoptarea şi implementarea eficientă a legislaţiei şi măsurilor pentru dezvoltarea aranjamentelor īn cadrul cărora cooperarea judiciară ar putea fi oferită şi obţinută din partea altor state.

- Ratificarea convenţiilor internaţionale relevante privind cooperarea īn drept penal şi civil, iar īn cazul īn care ele sunt deja ratificate, īncurajarea şi susţinerea implementării lor.

- Explorarea posibilităţilor de cooperare īntre organele de drept din Moldova, Europol şi Eurojust, īn conformitate cu Convenţia privind Europolul şi deciziile relevante ale Consiliului.

- Perfecţionarea cooperării īntre agenţii şi cooperarea cu alte state īn cadrul convenţiilor internaţionale relevante.

- Dezvoltarea īn Moldova a metodelor de analiză a riscurilor comparabile cu cele din UE, īn vederea ghidării acţiunilor de implementare a legislaţiei şi prevenirii crimelor.

(56) Dezvoltarea continuă a cooperării īntre organele de drept şi judiciare ale Moldovei şi ale statelor membre ale UE

- Elaborarea unui manual privind cooperarea judiciară īntre Moldova şi statele membre ale UE şi a unei declaraţii privind „ buna practică" īn domeniul unei astfel de cooperări.

- Crearea unei reţele de persoane de contact cu organele de drept din statele membre ale UE īn vederea schimbului de informaţii.

- Introducerea tehnicilor moderne de investigaţie;

- Dezvoltarea măsurilor anticorupţie din cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept (poliţie, poliţia de frontieră, şi justiţia), inclusiv dezvoltarea Codului de Etică pentru procurori şi judecători şi implementarea Codului de Etică pentru poliţie.

2.6. Transport, energie, telecomunicaţii, mediu, şi cercetări, dezvoltare şi inovaţii.

Transport

(57) Elaborarea şi iniţierea implementării strategiei naţionale īn domeniul transportului, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de transport

- Dezvoltarea politicii naţionale durabile privind transportul, axată, unde este necesar, pe ajustarea īn continuare a cadrelor legislative şi regulatorii la standardele europene şi internaţionale, īn special pentru sporirea siguranţei şi securităţii (pentru toate tipurile de transport).

- Dezvoltarea politicii de infrastructură (identificarea constrīngerilor de capacitate, lipsa de echipament inter-modal şi lipsa infrastructurii de legătură) pentru a identifica proiectele prioritare de infrastructură īn diferite sectoare.

- Crearea unui sistem transparent şi pe termen lung de finanţare a drumurilor care ar asigura īntreţinerea continuă a reţelei drumurilor publice existente.

- Abordarea problemelor de finanţare a infrastructurii (de ex. colaborarea publică/privată, tarife, taxe indirecte, taxe pentru utilizarea drumurilor, etc.). Eventuala extindere a mandatului BEI (Banca Europeană de Investiţii).

- Continuarea participării active īn dezvoltarea Coridoarelor Pan-Europene şi Ariilor, precum şi din cadrul programului TRACECA. Eventuala extindere a creditului BEI.

(58) Implementarea măsurilor şi reformelor selectate īn sectorul transportului rutier

- Adoptarea unor procese regulatorii transparente īn eliberarea licenţelor şi introducerea timpului maxim de conducere a autovehiculelor şi odihnă īn conformitate cu standardele internaţionale.

- Dezvoltarea planului de acţiuni referitor la securitatea circulaţiei (inclusiv pentru transportul mărfurilor periculoase şi gradul de uzură a şoselelor) pentru īmbunătăţirea securităţii circulaţiei.

(59) Implementarea măsurilor selectate şi reformelor īn sectorul transportului feroviar

- Īmbunătăţirea timpului mediu de parcurs a trenurilor de mărfuri pe coridoarele selectate, prin studierea profundă a coridoarelor, precizarea obstacolelor de circulaţie şi propunerea soluţiilor.

- Īmbunătăţirea securităţii, vitezei şi eficienţei (inter-operatibităţii) serviciilor de transport feroviar.

(60) Implementarea măsurilor selectate şi reformelor īn sectorul aviaţiei

- Continuarea politicii naţionale īn domeniul aviaţiei pentru dezvoltarea ramurii (inclusiv o estimare a reformei structurii de piaţă).

- Revizuirea acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene cu statele membre cu perspectiva includerii clauzelor standarde ale Comunităţii.

- Soluţionarea problemelor existente cu statele membre privind implementarea acordurilor bilaterale.

- Intensificarea capacităţii tehnice şi administrative īn vederea obţinerii statutului de membru cu drepturi depline a JAA. Identificarea posibilităţilor de participare īn EASA şi implicarea īn Cerul European Unic (Single European Sky).

- Cooperarea īn domeniul securităţii aeronautice (reguli comune īn combaterea terorismului internaţional)

(61) Implementarea măsurilor şi reformelor specifice īn sectoarele transportului naval intern şi navigaţiei interne

- Implementarea convenţiilor relevante din domeniul transportului maritim internaţional (inclusiv OIM).

- Īndeplinirea funcţiilor de control a statului-port şi statului-pavilion, precum şi a rezoluţiilor Comitetului Protecţiei Mediului Īnconjurător OIM privind Securitatea Tancurilor Petroliere.

- Elaborarea politicii naţionale īn domeniul transportului naval intern pentru dezvoltarea acestui sector (inclusiv modernizarea flotei naţionale) şi instituirea administraţiei eficiente.

- Cooperarea cu UE īn vederea armonizării politicii securităţii maritime īn baza măsurilor coordonate cu structurile corespunzătoare ale organizaţiilor internaţionale.

Energia

(62) Elaborarea unei politici energetice actualizate care alinieze obiectivelor politicii energetice a UE;

- Elaborarea unui document actualizat privind politica energetică cu indicarea surselor de finanţare şi a termenelor de implementare.

- Īntărirea capacităţii de monitorizare şi prognoză a evoluţiilor īn sectorul energetic.

(63) Alinierea treptată la principiile pieţelor interne de energie electrică şi gaze naturale ale UE

- Elaborarea - īn baza experienţei Republicii Moldova din cadrul Iniţiativei Pieţei Energetice Regionale din Europa de Sud Est („Memorandumul de la Atena") unei liste de măsuri pentru alinierea treptată la principiile pieţei interne de energie electrică şi gaze naturale a UE, īnsoţită de termene de implementare şi un plan de finanţare. Aspectele de reciprocitate urmează să fie abordate īn mod corespunzător (deschiderea pieţei, normele privind mediul īnconjurător).

- Evoluţiile legate de preţul la energie şi reformele tarifare īndreptate spre eliminarea distorsiunilor; īmbunătăţirea ratei de colectare a facturilor.

- Dezvoltarea īn continuare a Agenţiei Naţionale de Reglementare īn Energetică īndreptată spre independenţa acesteia.

- Continuarea restructurării sectorului electroenergetic, termic şi de gaze naturale, precum şi soluţionarea problemei restanţelor la plăţi.

- Participarea la evenimentele UE īn domeniul energetic.

(64) Progresele privind reţelele electrice

- Reducerea substanţială a pierderilor de reţea (īn special reţele electrice şi termice).

(65) Īmbunătăţirea transparenţei, siguranţei şi securităţii reţelei de tranzit a gazelor naturale

- Reabilitarea şi modernizarea īn continuare a reţelei.

- Identificarea şi īnceperea implementării opţiunilor de reformare pentru reţeaua de gaze naturale (tranzit).

- Instalarea unor dispozitive suplimentare de contorizare a gazelor naturale pe conducte de la punctele de trecere a frontierei.

(66) Progrese privind eficienţa energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie.

- Elaborarea unui Plan de Acţiuni pentru sporirea eficienţei energetice, intensificarea utilizării resurselor regenerabile de energie şi consolidarea instituţiilor corespunzătoare, īnsoţit de un plan de finanţare, obiective cantitative şi termene de implementare.

- Implementarea unui set de măsuri de cost redus īn acest domeniu.

Societatea Informaţională

(67) Accelerarea progresului la capitolul politica şi reglementarea īn domeniul comunicaţiilor electronice

- Adoptarea unei politici naţionale privind dezvoltarea sectorului.

- Adoptarea unui cadru cuprinzător de reglementare inclusiv licenţierea, accesul şi interconexiunea, numerotarea, tarife orientate spre cost, Serviciul Universal şi drepturile utilizatorilor, protecţia confidenţialităţii şi securitatea datelor.

- Implementarea eficientă a liberalizării pieţei iniţiată la 1 ianuarie 2004 inclusiv susţinerea unui mediu pe deplin competitiv.

- Asigurarea independenţei, sporirea īmputernicirilor şi īmbunătăţirea eficienţei Agenţiei Naţionale pentru Reglementare īn domeniul Telecomunicaţiilor şi Informatică (ANRTI) prin intermediul alocarea unor resurse umane şi financiare adiţionale şi sporirea puterilor de aplicare īn practică a deciziilor.

- Sporirea capacităţilor comerciale ale MoldTelecom-ului īn viitorul mediu competitiv.

(68) Accelerarea progresului īn dezvoltarea serviciilor Societăţii Informaţionale şi īn integrarea Moldovei īn Programul de cercetare TSI (Tehnologiile Societăţii Informaţionale) .

- Continuarea implementării politicii naţionale şi strategiei privind edificarea Societăţii Informaţionale şi alocarea fondurilor suficiente pentru implementare.

- Promovarea utilizării pe larg a noilor tehnologii īn business şi administraţie, īn special īn domeniul sănătăţii şi educaţiei (e-comerţ, e-guvernare, e-sănătate, e-instruire), prin asigurarea unei infrastructuri avansate, dezvoltarea conţinutului şi introducerea proiectelor pilot.

- Sporirea nivelului de utilizare a Internetului şi serviciilor on-line de către cetăţeni prin intermediul programelor publice de instruire īn domeniul utilizării computerelor.

- Adoptarea unui plan special de promovare a participării Moldovei la compartimentul Tehnologiile Societăţii Informaţionale a celui de-al 6-lea Program-cadru.

Mediul

(69) Īntreprinderea măsurilor pentru asigurarea condiţiilor de bună guvernare bună a domeniului protecţiei mediului implementarea acestora.

- Fortificarea capacităţilor structurilor administrative şi procedurilor de asigurare a planificării strategice īn domeniul protecţiei mediului, inclusiv strategiile de finanţare şi coordonarea activităţilor īntre instituţiile de resort.

- Stabilirea procedurilor privind accesul la informaţia de mediu şi participarea publicului la adoptarea deciziilor de mediu, inclusiv implementarea Convenţiei de la Aarhus īn special prin elaborarea structurilor şi procedurilor de asigurare a unui nivel acceptabil de oferire a serviciilor publicului larg.

- Elaborarea raporturilor anuale privind starea mediului īn Republica Moldova.

- Consolidarea structurilor şi procedurilor necesare pentru evaluarea impactului mediului, inclusiv īn context transfrontalier; perfectarea legislaţiei corespunzătoare.

- Īmbunătăţirea ulterioară a strategiilor de comunicare privind beneficiile politicii de mediu şi educaţia ecologică , susţinerea societăţii civile şi autorităţilor locale.

(70) Īntreprinderea activităţilor īn vederea prevenirii degradării mediului, protecţiei sănătăţii populaţiei şi utilizării raţionale a resurselor naturale, īn conformitate cu angajamentele Summit-ului de la Johannesburg

- Continuarea adoptării legislaţiei pentru sectoarele principale de mediu (calitatea apei, gestionarea deşeurilor, calitatea aerului, poluarea industrială), inclusiv adoptarea cadrului legislativ privind flora şi reţelele ecologice.

- Sporirea capacităţilor administrative, inclusiv eliberarea permiselor pentru inspectare.

- Dezvoltarea programelor şi planurilor specifice sectoriale (privind resursele acvatice, deşeurile, aerul, poluarea industrială), īn special prin finisarea planurilor privind deşeurile lichide şi poluanţii organici persistenţi.

(71) Intensificarea colaborării īn domeniul protecţiei mediului.

- Implementarea prevederilor Protocolului de la Kyoto īn cadrul Convenţiei-cadru a ONU cu privire la schimbarea climei.

- Participarea activă īn Grupul de lucru Dunărea Marea Neagră privind implementarea concepţiei transfrontaliere de management al apelor; asigurarea participării active la compartimentul Europa de Est, Caucazul şi Asia Centrală din cadrul Iniţiativei Apei a UE

- Identificarea posibilităţilor de sporire a cooperării regionale privind problemele transfrontaliere, īn special cu ţările vecine.

- Participarea la activităţi selectate ale Agenţiei Europene de Mediu

- Fortificarea capacităţilor administrative pentru implementarea acordurilor regionale şi internaţionale

Cercetare, dezvoltare şi inovaţie

(72) Pregătirea Moldovei pentru integrarea īn Spaţiul European de Cercetare (ERA) şi īn cadrul Programelor Comunitare de Cercetare-Dezvoltare īn baza excelenţei ştiinţifice.

- Implementarea strategiei informaţionale apropriate pentru a facilita participarea adecvată a savanţilor la Acordul de cooperare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică (C&DT)

- Estimarea capacităţii structurilor de cercetare īn Moldova cu scopul integrării lor īn Spaţiul European de Cercetare

(73) Dezvoltarea capacităţii Moldovei īn domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice pentru a susţine economia şi societatea

- Consolidarea resurselor umane, materiale şi instituţionale īn scopul īmbunătăţirii capacităţilor de cercetare-dezvoltare tehnologică şi inovare, inclusiv prin intermediul acţiunilor INTAS, EUREKA şi COST.

(74) Susţinerea integrării Moldovei īn schimburi ştiinţifice la nivel īnalt

- Consolidarea participării Moldovei la programele de studii internaţionale Marie Curie, incluzīnd sprijinul mecanismelor corespunzătoare de revenire.

- Promovarea participării savanţilor Moldovei la dezbateri şi foruri internaţionale

2.7. Contactele interumane

Educaţie, tineret şi instruire

(75) Ajustarea sistemului educaţional din Republica Moldova la standardele ţărilor membre ale Uniunii Europene şi la prevederile procesului de la Bologna

- Implementarea reformei legislative şi a altor acţiuni care vor pregăti aderarea Moldovei la procesul de la Bologna (promovarea unei autonomii mai mari a Universităţilor, modernizarea curicumulului, introducerea sistemului de credite).

- Folosirea participării la programul Tempus III pentru examinarea posibilităţii de creştere a resurselor umane şi capitalului uman.

- Implicarea reprezentanţilor societăţii civile şi a partenerilor sociali īn reformarea īnvăţămīntului secundar profesional şi a celui superior.

- Continuarea implementării programului naţional privind introducerea tehnologiilor informaţionale (IT) īn educaţie.

(76) Intensificarea cooperării īn domeniul educaţiei, instruirii şi tineretului

- Susţinerea schimbului şi oportunităţilor de studiu pentru moldoveni, īn special prin participarea lor la Programul Erasmus Mundus.

- Intensificarea participării Moldovei la programul Tempus III.

- Pregătirea pentru posibila extindere a programului Tempus īn domeniile īnvăţămīntului secundar profesional, precum şi instruirii adulţilor.

- Intensificarea schimbului de tineret şi cooperarea īn domeniul instruirii non-formale pentru tineret.

- Sporirea promovării dialogului intercultural, schimbului de tineri şi cooperării īn domeniul educaţiei non-formale prin intermediul programul YOUTH.

Cooperarea īn domeniul culturii şi audiovizualului

(77) Intensificarea cooperării culturale

- Intensificarea schimburilor culturale acordīnd prioritate mobilităţii tinerilor moldoveni, īn special prin intermediul programului YOUTH.

- Ajustarea legislaţiei relevante īn domeniul audiovizualului la standardele europene (īn vederea posibilei participări la programul Media, īn cazul īndeplinirii condiţiilor necesare)

- Dezvoltarea dialogului privind diversitatea culturală, inclusiv īn contextul relevantelor negocieri īn UNESCO.

Cooperarea societăţii civile

(78) Promovarea cooperării societăţii civile

- Dezvoltarea continuă a Programelor de Parteneriat pentru Consolidarea Instituţională, (IBPP) existente īn domeniul creării instituţiilor prin valorificarea experienţei īn cadrul acestora.

- Īncurajarea īmputernicirii consumatorilor şi protecţia intereselor lor economice legitime.

Cooperarea regională şi transfrontalieră .

(79) Intensificarea contactelor şi capacităţii regionale transfrontaliere prin preluarea oportunităţilor şi provocărilor care rezultă din extinderea UE

- Īncurajarea iniţiativelor locale şi regionale īn vederea stabilirii şi dezvoltării cooperării transfrontaliere.

- Implementarea activităţilor bazate pe priorităţile regionale, dezvoltate īn cooperare cu domeniile vizate.

- Atragerea atenţiei speciale la implementarea noilor Programe de Vecinătate şi susţinerea dezvoltării acestora prin implicarea activă la nivelurile locale şi regionale.

- Asigurarea unui suport la dezvoltarea resurselor umane şi a altor capacităţi ai autorităţilor locale şi regionale pentru a asigura o eficientă implementare a acţiunilor de cooperare transfrontalieră.

Sănătatea publică

(80) Sporirea nivelului de securitate a sănătăţii şi siguranţei epidemiologice īn Moldova īn conformitate cu legislaţia UE şi īn cooperare şi cu sprijinul OMS. Ralierea sistemului informaţional al Moldovei la indicatorii sănătăţii aplicaţi īn UE.

Informaţii şi cunoştinţe īn domeniul sănătăţii

- Organizarea colectării informaţiilor privind indicii sănătăţii

Supravegherea maladiilor transmisibile şi Securitatea Sănătăţii

- Efectuarea schimbului de informaţii şi experienţă tehnică īn vederea facilitării participării īn Reţeaua Uniunii Europene destinată Prevenirii şi Controlului Bolilor Infecţioase

- Participarea īn reţelele de supraveghere, īn special cele de colectare a datelor şi informaţiilor privind SIDA, infecţiile sexual transmisibile, hepatita C şi B.

- Reforma sistemului de sănătate:

- Īmbunătăţirea sistemului de asistenţă medicală primară şi a prevenirii bolilor, de tipul SIDA, īn special īn localităţile rurale şi comunităţile nevoiaşe precum şi īn cadrul grupurilor social vulnerabile

- Modernizarea serviciului de urgenţă

- Autonomia serviciilor medicale , īn special īn spitale

- Monitorizarea implementării asigurărilor medicale obligatorii. Īmbunătăţirea standardului de instruire īn practica generală pentru personalul medical cu studii superioare şi medii.

3. Monitorizarea

Planul de Acţiuni va fi prezentat pentru adoptare formală īn cadrul Consiliilor de Cooperare īntre UE şi Moldova. Planul de Acţiuni va ghida lucrul īntre UE şi Moldova. Īn cazul apariţiei unei necesităţi din partea UE privind măsuri specifice ce necesită decizii cu valoare juridică obligatorie, Comisia va recomanda Consiliului adoptarea directivelor necesare de negociere.

Organismele comune existente īn cadrul APC vor promova şi monitoriza implementarea Planului de Acţiuni. Structurile din acordurile relevante trebuie revizuite dacă este cazul pentru a asigura reflectarea corespunzătoare a tuturor priorităţilor PEV.

Comisia va elabora rapoarte referitoare la implementarea Planului de Acţiuni la intervale regulate de timp. Ea va invita Moldova să furnizeze informaţii pentru aceste rapoarte. De asemenea, Comisia va lucra cu organizaţii ca Consiliul Europei, OSCE, organele relevante ale ONU şi instituţiile financiare internaţionale.

Prima examinare a implementării Planului de Acţiuni va fi īntreprinsă după doi ani de la adoptarea lui.

Planul de Acţiuni poate fi amendat şi/sau actualizat cu regularitate pentru a reflecta progresul īn realizarea priorităţilor.